Home page > Aktuality > Zástupce velitele pozemních sil navštívil logistický pluk v Pardubicích

Zástupce velitele pozemních sil navštívil logistický pluk v Pardubicích

Ve středu 13. ledna navštívil 14. pluk logistické podpory zástupce velitele pozemních sil brigádní generál Pavel Kolář. V pardubických kasárnách se setkal s velitelem pluku plukovníkem gšt. Miroslavem Horáčkem, velitelem 141. zásobovacího praporu podplukovníkem Miroslavem Folvarským a zastupujícím vrchním praporčíkem 14. pluku logistické podpory praporčíkem Robertem Švejdou.

V průběhu úvodního brífinku plukovník Horáček nejprve generála Koláře v krátkosti seznámil s posádkou Pardubice a její vojenskou historií, hlavními úkoly, strukturou a personálním naplněním logistického pluku. Podrobněji se zaměřil na problematiku plnění úkolů v oblasti logistického zabezpečení a specifika jednotlivých podřízených praporů. Zmínil také dosavadní bilanci úkolů plněných plukem od vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie COVID – 19.

Generál Kolář se zajímal o činnost pluku v rámci dopravně – přepravního dispečinku ve prospěch pozemních sil a dalších subjektů Armády ČR a také o výrobně opravárenskou činnost druhé úrovně.

Návštěva posádkového muzea logistiky a pietního místa v kasárnách

Po úvodním dokladu následovala prohlídka areálu kasáren. V doprovodu obou velitelů nejprve generál Kolář navštívil místní posádkové muzeum logistiky. Poté se společně vydali na prohlídku areálu kasáren, kde navštívili park vojenské techniky i zbrojní sklad. Krátce se také zastavili u vzpomínkového pietního místa s lavičkou válečných veteránů, kde pan generál vzdal poctu jejich památce.

V závěru návštěvy generál Kolář poděkoval veliteli pluku za odvedenou práci a vyjádřil spokojenost se svojí návštěvou pluku, což také písemně potvrdil v útvarové kronice, kde mimo jiné napsal: „Odjíždím obohacen a s větším porozuměním problematice logistického zabezpečení druhé úrovně.“

 

 

Fotogalerie

Nahoru