Home page > Aktuality > Výcvik ženijních odborností absolvovalo 16 vojáků ze 14. pluku logistické podpory

Výcvik ženijních odborností absolvovalo 16 vojáků ze 14. pluku logistické podpory

Pravidelná odborná příprava vojáků s ženijní odborností proběhla nejprve v posádce Pardubice a po té pokračovala ve Vojenském újezdu Boletice. V průběhu týdenního výcviku se vojáci podíleli na úpravách posádkových prostor v areálu kasáren v Pardubicích. A protože byla součástí výcviku také oblast tvorby, úpravy a údržby vojenských cest, vojáci výraznou měrou přispěli k celkovému zvelebení části areálu kasáren a připravili prostory pro následné finální terénní úpravy. Ty budou probíhat koncem července v průběhu další navazující fáze výcviku ženijních odborností.

„Vojáci odvedli velký kus práce, což ocenil také velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček, který průběh výcviku v posádkových prostorech průběžně sledoval. Práci a aktivitu vojáků velmi kvitoval. Největší díl práce odvedli při pokládce železobetonových panelů, vyřezávání dřevin, úklidu a údržby silnic. Došlo i na odstranění zátarasů pomocí ženijní techniky. Všichni zúčastnění projevili vysokou profesionalitu a osobní iniciativu při plnění zadaných úkolů, “ chválí vojáky velitel výcviku nadporučík Ivoš Macháček z oddělení bojové přípravy 14.plogp. V průběhu čtvrtého dne proběhl přesun cvičících do Vojenského újezdu Boletice. Zde následovala další část odborné přípravy, zaměřená na oblast trhavin a ničení.

Autorři fotografií: kpt. Mgr. Helena Řebíčková, nrtm. Jaroslav Němec

Fotogalerie

Nahoru