Home page > Aktuality > Vojenský kaplan žehnal bojovému praporu logistiků v Lipníku nad Bečvou

Vojenský kaplan žehnal bojovému praporu logistiků v Lipníku nad Bečvou

Vojenský kaplan žehnal bojovému praporu logistiků v Lipníku nad Bečvou

Jedinečný a neopakovatelný okamžik v historii každé jednotky, kterým je žehnání bojového praporu, byl propojen s oslavami pátého výročí založení 143. zásobovacího praporu. Společně se Dnem ozbrojených sil se 30. červen 2020 zapsal do dějin praporu jakožto velmi významný den, který vojáci oslavili nástupem v Dukelských kasárnách.

Slavnostního aktu se zúčastnil místostarosta města Lipník nad Bečvou, magistr Ondřej Vlček, hlavní kaplan Armády České republiky plukovník gšt. Jaroslav Knichal, velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček a další významní představitelé 14. pluku logistické podpory a ostatních praporů.

Za doprovodu husitského chorálu byl slavnostní nástup příslušníků 143. zásobovacího praporu zahájen přinesením bojového praporu čestnou jednotkou. K provedení slavnostního ceremoniálu žehnání bojového praporu byl vyzván kaplan 14. pluku logistické podpory kapitán Tomáš Mlýnek. Následoval krátký obřad, při němž kaplan pronesl nad bojovým praporem žehnací modlitbu a pokropil jej svěcenou vodou. Podplukovník Pavel Crhonek poté připevnil na žerď praporu žehnací stuhu s latinským nápisem: „Blahoslavení, kteří střeží právo v každé době“. Obřad kapitán Tomáš Mlýnek ukončil přáním „Ať dnešní přání dobra se dotkne Vás, Vašich blízkých, ale také všech, kdo svůj život obětovali v boji se zlem, v boji za svobodu, v boji, který i když neviditelně, probíhá téměř každý den v srdcích každého z nás.“

Bojový prapor, jakožto symbol vojenské cti a statečnosti, byl 143. zásobovacímu praporu propůjčen za nadstandartní plnění úkolů dne 28. října 2019 na pražském Vítkově. Samotnému žehnání praporu předcházelo tajné hlasování, při němž příslušníci praporu vyslovili nadpoloviční souhlas s provedením tohoto aktu.

Dalším bodem programu slavnostního nástupu bylo přečtení Rozkazu ministra obrany ke Dni ozbrojených sil.

Následně udělil velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček a velitel 143. zásobovacího praporu dvacet tři rezortních vyznamenání Za službu v ozbrojených silách. Třicet tři pamětních odznaků velitele 143. zásobovacího praporu předal podplukovník Pavel Crhonek za dlouhodobé dosahování výtečných výsledků ve služební činnosti a dvaceti příslušníkům praporu poblahopřál ke jmenování do vyšší hodnosti.

Slavnostní atmosféru nástupu dotvořily i proslovy místostarosty města Lipník nad Bečvou a zdravice hlavního kaplana Armády České republiky plukovníka gšt. Jaroslava Knichala. Ten ve svém projevu vzpomněl na slova armádního generála Heliodora Píky „…já přeji Vám, sobě, nám všem, abychom byli poctiví a odvážní vůči sobě samým. Té nejintimnější, nejzranitelnější pravdě. A pokud budeme poctiví a odvážní k sobě samým v každodenním životě, tak budeme odvážní a poctiví ke všemu, k čemu jsme povoláni. Ať už je to starost o naše rodiny nebo o tuto zemi..“.

Za práci odvedenou především v rámci COVID-19 a za plnění mimořádných pracovních výsledků poděkoval příslušníkům praporu velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček.

Na závěr nástupu uvedl velitel praporu podplukovník Pavel Crhonek: „Jak víte, je to již pět let co vznikl náš 143. zásobovací prapor. Od té doby se z něj stalo funkční těleso, schopné plnit široké spektrum úkolů. Proto bych tímto chtěl poděkovat Vám všem za práci, kterou odvádíte a která dosud dobrým způsobem prezentovala prapor jak v očích nadřízených, tak v očích veřejnosti.“

Slavnostního nástup byl ukončen státní hymnou a odnesením bojového praporu.

Autor textu: rtm. Mgrt. Petra Nováková

Autor fotografií: kpt. Mgr. helena Řebíčková, nrtm. Robert Skořepa

Fotogalerie

Nahoru