Home page > Aktuality > Vojáci v Klatovech se zdokonalovali ve vyprošťování pásových vozidel

Vojáci v Klatovech se zdokonalovali ve vyprošťování pásových vozidel

Minulý týden absolvovali vojáci 1. vyprošťovací a odsunové čety ze 142. praporu oprav Klatovy zdokonalovací přípravu řidičů. Její součástí byl nácvik vyprošťování a samovyprošťování pásových vozidel pomocí vyprošťovacího tanku VT-72B. Výcviku se kromě řidičů vyprošťovací a odsunové roty zúčastnili také příslušníci roty oprav speciální techniky, kteří si v rámci pravidelné přípravy řidičů prohloubili již získané vědomosti a rozšířili praktické zkušenosti.

„Celý výcvik byl koncipován tak, aby v teoretické části byli řidiči seznámeni s jednotlivými postupy vyprošťovacího procesu a na základě získaných vědomostí pak byli schopni zvolit vhodnou techniku vyproštění v konkrétních případech. Praktický nácvik probíhal na rovné ploše s pevným podkladem, tedy v ideálních podmínkách. Toho jsme využili ke zdokonalení se v přesnosti u jednotlivých úkonů vyprošťovacích prací, aby při skutečném zapadnutí techniky řidiči dokázali lépe reagovat na danou situaci a přesně věděli, jaký postup zvolit. Díky tomu se v reálné situaci může výrazně zkrátit doba potřebná k vyproštění zapadnuté techniky. Nováčci měli současně možnost takříkajíc osahat si jednotlivé prvky výbavy vyprošťovacích vozidel a ujasnit si jejich užití v praxi,“ uvedl velitel čety poručík Ladislav Nikl.

  • Tank VT-72B je speciální pásové vozidlo postavené na podvozku středního tanku T-72, který je vybaven dvěma navijáky – hlavním, o tažné síle 300 kN a pomocným, který je schopen zvládat tažení silou až 10 kN. Dále disponuje plně otočným jeřábem o maximální nosnosti 19 tun. Přední část vozidla je osazena pomocnou radlicí, která slouží ke stabilizaci a zapření tanku při tažení i k drobným terénním úpravám.

Za fotografie děkujeme por. Ladislavu Niklovi

Text: kpt. Řebíčková, rtm. Mühlbacherová

Fotogalerie

Nahoru