Home page > Aktuality > U logistiků najdete specialisty s ženijní odborností, pyrotechniky i další vojenské odbornosti

U logistiků najdete specialisty s ženijní odborností, pyrotechniky i další vojenské odbornosti

Ačkoliv vojáci 14. pluk logistické podpory plní především úkoly logistického zabezpečení ve prospěch ostatních jednotek Armády ČR, absolvují také pravidelný vojenský výcvik a výcvik v rámci poměrně širokého spektra vojenských odborností. Mezi ně patří například výcvik vojáků s ženijní odborností, pyrotechniků nebo vojáků zařazených do čet ochrany. A právě vojenští pyrotechnici ze 14. pluku logistické podpory v tomto týdnu úspěšně absolvovali další odborný výcvik.

Od neděle 12. července se vojáci s licencí vševojskového pyrotechnika a osoby pověřené výkonem trhacích prací účastnili ve Vojenském újezdu Boletice zdokonalovacího výcviku pro pyrotechniky. Tito specialisté se zde pravidelně, po dobu týdenního výcviku, zdokonalují v již získaných dovednostech.  V průběhu výcviku si vojáci nejprve opakují již nabyté teoretické znalosti a po té následuje praktický výcvik. Při něm si nejen upevňují, ale také rozšiřují své znalosti a dovednosti v ostrém trhání i pyrotechnických pracích.

V rámci výcviku jsme se zaměřili především na ničení munice určené k likvidaci a využití ženijního náloživa k likvidaci cíle v podobě vojenské techniky. Součástí výcviku je také střelecká příprava. Tentokrát vojáci absolvovali střelbu z ručních zbraní. V závěru výcviku čekala vojáky ještě jedna velmi zajímavá exkurze. Seznámili se s expozicí raketové techniky zavedené už v Československé lidové armádě a později v Armádě České republiky,“ popsal průběh výcviku nadporučík Ivoš Macháček z oddělení bojové přípravy 14. pluku logistické podpory.

Ve vojenském újezdu Boletice logistici cvičí pravidelně. Není tedy ničím výjimečným, že zde v tomto týdnu také probíhal výcvik vojáků z čet ochrany 141. zásobovacího praporu, který byl zaměřen zejména na oblast taktiky a bojové drily. Vojáci se zdokonalili i v manipulaci se zbraní a střelbě z ručních zbraní. Také vojáci ze 142. praporu oprav zde v tomto týdnu absolvovali intenzivní vojenský výcvik, jehož součástí byly střelby z ručních zbraní, hod granátem i kontrolní cvičení z topografické přípravy. Koncem června na Boleticích probíhal pravidelný výcvik vojáků 14. pluku logistické podpory s ženijní odborností, zaměřený na oblast trhavin a ničení.  

 

Fotogalerie

Nahoru