Home page > Aktuality > Řidiči opět prokázali svoje schopnosti řízení vojenské tatry v náročném terénu

Řidiči opět prokázali svoje schopnosti řízení vojenské tatry v náročném terénu

Jsme zásobovací prapor. Spoléháte se na nás. Našim úkolem je také přeprava a doprava. Kdykoli. Sněhová pokrývka ani ledovka nás proto nesmí zaskočit. Za jakýchkoli podmínek musí naši řidiči vozidlo ovládat zcela bezpečně a spolehlivě.

Bezpečný provoz vozidel ozbrojených sil je zajišťován komplexním systémem přípravy vojenských řidičů. Profesionální řidič vozidel ozbrojených sil musí splňovat kvalifikační a odborné předpoklady, zdravotní a psychickou způsobilost, a účastnit se profesního vzdělávání. Jedním z významných pilířů vzdělávací struktury profesionálních řidičů je zdokonalovací výcvik. Ten proběhl minulý týden na cvičišti řízení kolových vozidel ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Celkem čtyřicet pět řidičů profesionálů ze 143. zásobovacího praporu se za volantem TATRY T-815 a Landroveru 110 připravovalo na krizové situace v náročném terénu a za ztížených klimatických podmínek.

Na trase dlouhé jeden kilometr bylo připraveno celkem osm překážek s různou mírou obtížnosti. Umožnily řidičům trénink v proměnlivém a nepřehledném terénu, v maximálním bočním náklonu, při extrémním stoupání i klesání, stejně jako při couvání v omezených prostorech. Při průjezdu přes překážky řidiči zdokonalili svoje schopnosti ve vnímání rozměrů vozidla a možností jeho manévrování. Spolujezdci byli řidiči-cvičitelé, jejichž úkolem bylo prověřit teoretické vědomosti, zdatnost a zručnost řidičů při řízení. Během jízdy kontrolovali správnost provedení jednotlivých úkonů. V případě potřeby řidiče naváděli a následně vyhodnocovali schopnost bezpečného ovládání vozidla, jako například způsob řazení a dodržování konstantní rychlosti.

 „Tentokrát to bylo opět trošku výjimečné, a to hned z několika důvodů. V poslední době je výcvik prováděn za přísných hygienických podmínek. Jelikož jsou v kabině auta vždy dvě osoby, řidič a řidič-cvičitel, je povinnost mít nasazené roušky, což snižuje určitý komfort. Dráha plná hrbolů, příkopů, kamenitých úseků, výmolů a prudkých svahů byla obtížněji sjízdná vzhledem ke zhoršeným klimatickým podmínkám. Tedy nejen nízké venkovní teplotě, která dosahovala až k -15 stupňům Celsia, ale i vrstvě uježděného sněhu. Řidiči si tak mohli otestovat nejen svoje schopnosti, ale především možnosti a limity vozidla v zimním provozu. Výcvik prokázal, že řidiči u našeho útvaru jsou dobře připraveni k plnění svých úkolů. Je zřejmé, že postupným zvyšováním nároků, například překonáváním překážek s různou obtížností či extrémním terénem nebo ztíženými klimatickými podmínkami, se řidiči ve své profesi neustále zdokonalují,“ popisuje situaci učitel autoškoly rotmistr Radovan Šálek.

„Smyslem výcviku řidičů vozidel ozbrojených sil není pouze naučit se správnou techniku jízdy a techniku řízení. Řidiči profesionálové se rovněž zdokonalují v ovládání a údržbě vozidel,“ řekl k výcviku kapitán Martin Machytka, který je učitelem autoškoly již 15 let. A dále dodává: „Témata výcviku řidičů se musí měnit, aby si vojáci dostatečně osvojili návyky a dovednosti ve všech oblastech řízení vozidel. V zimním období je vhodné zdokonalovat řidiče v terénu s dostatečnou sněhovou pokrývkou. Naopak v létě je potřeba se zaměřit na jízdu v omezených průchodech, ve městě či po komunikaci. Při jízdě v proudu se řidiči naučí dodržovat rozestupy a jet konstantní rychlostí.“

„Co vojáci nejvíce uvítají? Největší zájem je vždy o jízdu v extrémním terénu, což skutečně znamená na hranici zvládnutí zabezpečovacího vozidla Tatra T-815. Řidiči musí projet například překážky vybudované s třicetistupňovým bočním náklonem. Z kabiny vypadají takové překážky mnohdy jako nezvládnutelné. Je třeba si ale uvědomit, že skutečné možnosti vojenské techniky při náklonech, sjezdech anebo prudkých výjezdech, jsou nad rámec běžného lidského vnímání,“ dodal k výcviku řidičů kapitán Martin Machytka.

autor: rtm. Mgr. Petra Nováková, 143. záspr

foto: rtn. Petr Pulkrábek, 143. záspr

 

Fotogalerie

Nahoru