Home page > Aktuality > Oběti komunistického režimu uctili občané Klatov společně s vojáky a policisty

Oběti komunistického režimu uctili občané Klatov společně s vojáky a policisty

V sobotu uplynulo 70 let od popravy Milady Horákové, české právničky a političky, která se stala obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů za vykonstruované spiknutí a velezradu. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení. Nebyla však obětí jedinou…

Tento den si na řadě míst České republiky připomněli naši spoluobčané pietními shromážděními. Také v Hostašových sadech u pomníku obětem komunistické zvůle v Klatovech uctili jejich památku zástupci Města Klatovy a místní konfederace politických vězňů. Pietní akt proběhl také za účasti příslušníků Policie České republiky a Armády České republiky, zastoupené vojáky ze 142. praporu oprav.

Ve dnech 24.–27. června 1950 napsala Milada Horáková v cele smrti deset dopisů, o jejichž existenci se veřejnost dozvěděla až v roce 1989 (po Sametové revoluci). Svůj poslední dopis, určený především rodině, napsala v den popravy dne 27. 6. 1950 ve 02.30 hodin ráno. V něm mimo jiné prohlásila:

„Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já… Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj.“

Autor: kpt. Helena Řebíčková a rtm. Petra Mühlbacherová

Fotogalerie

Nahoru