Home page > Aktuality > Nové pietní místo válečných veteránů vzniklo v pardubických kasárnách

Nové pietní místo válečných veteránů vzniklo v pardubických kasárnách

Na mnoha místech po celém světě si dnes, 11. listopadu, lidé připomínají Den válečných veteránů. Také v Pardubicích tento významný den uctili vojáci 14. pluku logistické podpory tichou vzpomínkou a přímo v areálu kasáren slavnostně odhalili nové pietní místo se vzpomínkovou lavičkou válečných veteránů.

Vzpomínková lavička, 11 tújí, 11 vlčích máků a 11 svíček

„U příležitosti Dne válečných veteránů vzniklo pietní místo, které symbolizuje vzpomínku na všechny, kteří bojovali nebo padli v boji za naši vlast a svobodu. Místo, které je projevem vědomí, že svoboda a suverenita České republiky není samozřejmostí a není zadarmo. Místo, které vyjadřuje respekt všem veteránům světových válek a novodobých konfliktů,“ zmínil v úvodním projevu slavnostního aktu nadpraporčík Josef Šerý, vrchní praporčík 14. pluku logistické podpory.

„Jako pietní symbol jsme v areálu kasáren umístili vzpomínkovou lavičku válečných veteránů, která je lemována jedenácti tújemi a na podstavci je položeno 11 vlčích máků s 11 svíčkami,“ popisuje pietní místo nadpraporčík Šerý.

Komorního pietního aktu se dnes v kasárnách zúčastnil zástupce velitele 14. pluku logistické podpory plukovník Martin Stojánek a velitel 141. zásobovacího praporu podplukovník Miroslav Folvarský. Společně s vrchními a vedoucími praporčíky útvaru se poklonili památce válečných veteránů a zapálili společně svíčky.  Vojenský kaplan pluku Jiří Zedníček pronesl modlitbu za padlé a zemřelé vojáky
a poté vyzval přítomné k uctění památky padlých minutou ticha.

Vzpomínkové stromy jako symbol sounáležitosti a empatie

Díky iniciativě vrchního praporčíka pluku, ve spolupráci s vrchním praporčíkem 141. zásobovacího praporu, vedoucími praporčíky podřízených jednotek a velitelské roty pluku, vzniklo místo, které není jen vzpomínkou na válečné veterány, ale také vzpomínkou na kolegy a kamarády, kteří už nejsou mezi námi. A nejen to. Rozhodli se na památku svých kolegů vysadit poblíž lavičky také stromy. Vznikl tak vzpomínkový háj, který symbolizuje především vzájemnou soudržnost vojáků.

 „Není to tak dávno, kdy jsme organizovali sbírku pro rodiny našich kolegů, Tomáše Slodičáka a Tomáše Ráce, kteří naše řady opustili v důsledku vážné nemoci. Jako výraz sounáležitosti a sociální empatie jsme v blízkosti pietního místa vysadili také dva stromy jako vzpomínku na oba naše kolegy a kamarády.  Chceme tímto gestem dát najevo všem příslušníkům 14. pluku logistické podpory,  že jsou součástí kolektivu a jejich osud není nikomu lhostejný. Současně si moc přejeme, abychom další vzpomínkové stromy nemuseli vysazovat,“ dodává nadpraporčík Josef Šerý.

Na závěr pietního aktu plukovník Martin Stojánek všem přítomným poděkoval za účast a ocenil aktivitu příslušníků stříbrného sboru: „Velice si vážím toho, že toto místo vzniklo především díky společnému snažení vrchních a vedoucích praporčíků i řadových vojáků, kteří se vlastními silami a s nasazením podíleli na jeho vzniku. Oceňuji, že tato iniciativa vzešla přímo od samotných vojáků, což svědčí o uvědomění si základních morálních principů, smyslu pro kolegialitu a v neposlední řadě o vzájemném přátelství a podpoře, kterou jsou naši vojáci v případě potřeby schopni projevit. To se ostatně ukázalo už několikrát v minulosti při organizaci sbírek pro pozůstalé rodiny našich vojáků. Děkuji! “

autor článku: kpt. Helena Řebíčková, tiskový a informační důstojník 14. pluku logistické podpory

autor fotografií: nrtm. Robert Skořepa 

Fotogalerie

Nahoru