Home page > Aktuality > Na železniční stanici v Klatovech se vojáci cvičili v nakládání pásové a kolové techniky

Na železniční stanici v Klatovech se vojáci cvičili v nakládání pásové a kolové techniky

Vojáci ze 142. praporu oprav absolvovali minulý týden výcvik v nakládání pásové a kolové techniky na železniční vagóny. Na řidiče i navádějící vojáky nejprve čekala teoretická příprava, organizovaná zástupci z Regionálního střediska vojenské dopravy v Plzni, pod jejichž vedením si osvojili teoretické znalosti a bezpečnostní opatření. Následně již proběhl výcvik praktický na železniční stanici v Klatovech. Takzvané „vagónování“ vojáci absolvují jedenkrát ročně.

Zajímají Vás podrobnosti, jak "vagónování" probíhá?

  • Na začátku každého nakládání je nutné provést odstrojení železničních vozů a připravit je na nakládku. To znamená sklopení předních a bočních stěn vagónu, aby technika mohla bočně nebo čelně najet na vagón.
  • Při najíždění na vagóny musí řidič spolupracovat s navádějícím a plně mu důvěřovat.
  • Navádějící musí řidiči dávat signály jasně a s naprostou jistotou. Na vagónu totiž zbývá jen pár centimetrů mezi bočnicí vagónu a koly techniky.
  • Po najetí na vagón se technika upevní pomocí upevňovacích popruhů a zajišťovacích klínů.

autor: rtm. Petra Mühlbacherová

Fotogalerie

Nahoru