Home page > Aktuality > Logistici vyčlenění do dvou aliančních uskupení cvičili v Doupovských horách

Logistici vyčlenění do dvou aliančních uskupení cvičili v Doupovských horách

Vojáci z pardubického 141. zásobovacího praporu, kteří jsou vyčleněni do aliančních sil rychlé reakce NRF 22-24 (NATO Response Force), absolvovali na přelomu května a června čtrnáctidenní komplexní polní výcvik ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách. Paralelně zde také proběhl týdenní udržovací výcvik dalších logistiků, kteří doplňují jednotku libereckých chemiků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, zařazenou do aliančních sil rychlé reakce NRF 21 (CJ CBRN Def. TF).

 „Úkolové uskupení NRF 22-24 se momentálně nachází v přípravné fázi a vojáci v tuto chvíli prochází pravidelným výcvikem. Musí splňovat nejen běžný vševojskový výcvik, ale také kurz přežití v tísni S.E.R.E. úrovně „B“ a řadu dalších mandatorních zaměstnání. Během dvoutýdenní přípravy jsme se postupně zaměřili na střeleckou, chemickou, topografickou, spojovací, ženijní a zdravotnickou přípravu,“ popisuje průběh výcviku velitel uskupení kapitán Igor Hásek ze 141. zásobovacího praporu. Doplnil, že vojáci cvičili intenzivně a jednotlivé výcvikové aktivity na sebe kontinuálně navazovaly. Maximálně tak využili čas vyhrazený pro výcvik. Dokonce se našel i čas na zdokonalení fyzické zdatnosti vojáků v rámci ranních tréninků.

Týdenního výcviku se zúčastnili také vojáci ze 141. zásobovacího praporu, kteří jsou vyčleněni do aliančních sil rychlé reakce NRF 21 v rámci úkolového uskupení libereckých chemiků CJ CBRN Def. TF.

„V průběhu března už proběhla ve vojenském újezdu Boletice na Českokrumlovsku první fáze letošního udržovacího výcviku, kdy vojáci absolvovali střeleckou přípravu ve střelbě z útočné pušky CZ 805 BREN, pistole CZ 75 PHANTOM a hod ručním granátem SplHgr 85. V rámci výcviku se zdokonalovali v ženijní, chemické či spojovací přípravě. Nechyběla ani zdravotnická a topografická příprava, včetně kurzu přežití v tísni,“ popisuje průběh výcviku velitel této jednotky kapitán Martin Gančarčík z pardubického 141. zásobovacího praporu. Dále dodává, že cílem pravidelně organizovaného udržovacího výcviku je především zdokonalení odborné úrovně, praktických dovedností a schopností vojáků.

Vojáci z obou zmiňovaných jednotek prošli zdravotnickou přípravou, zaměřenou na poskytnutí neodkladné první pomoci raněnému v poli. Byla organizována vždy pro dvojice pod odborným vedením zkušených zdravotníků z praporního obvaziště 141. zásobovacího praporu tak, aby si vojáci co nejlépe osvojili a zdokonalili jednotlivé postupy při poskytování neodkladné první pomoci v poli. Výcvik po celou dobu probíhal za účasti instruktorů jednotlivých odborností ze skupiny bojové přípravy praporu. I díky tomu měli vojáci možnost trénovat bojové drily a střelecké dovednosti si procvičili během denních i nočních střeleb. Stříleli z krátkých i dlouhých ručních zbraní a nechyběl ani hod ručním granátem.

Kurz přežití v tísni je nezbytnou podmínkou

Jednou z podmínek, kterou musí vojáci zařazení do jednotek aliančních sil NRF splňovat, je také absolvování kurzu S.E.R.E. úrovně „B“. Jedná se o kurz přežití v tísni pro příslušníky Armády České republiky. Zkratka, složená ze čtyř písmen, vychází z anglického Survival, Evasion, Resistance, Extraction – tedy přežití, únik, odolnost a vyzvednutí. Cílem tohoto kurzu je připravit vojáky na samostatnou činnost v situaci, kdy jsou z různých důvodů neplánovaně odloučeni od jednotky a odkázáni jen sami na sebe. A v tom právě spočívá výjimečnost kurzu, protože při běžném výcviku v armádě se veškeré taktické činnosti běžně řeší minimálně ve dvojici nebo širším týmu. Tento kurz je však určen pro jednotlivce.

Logistici pravidelně poskytují odborníky do aliančních jednotek sil rychlé reakce

Síly rychlé reakce NATO (NATO Response Force – NRF) jsou speciální alianční mnohonárodní jednotky připravené, pokud je to okamžitě nutné, zasáhnout kdekoli na světě. Jednotky jsou připraveny vykonávat různé druhy misí, včetně civilní ochrany, mírových operací nebo použití síly. Skládají jak z pozemního, námořního, tak i leteckého kontingentu. Česká republika patří ke státům, které pravidelně do jednotek NRF přispívají.

„V současné době 14. pluk logistické podpory vyčleňuje svoje specialisty, kteří doplňují jednotku libereckých chemiků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, zařazenou do aliančních sil rychlé reakce CJ CBRND TF eNRF 21. Poměrně početnou skupinu vojáků máme zařazenou do úkolového uskupení sil rychlé reakce NRF 22 – 24. Naši vojáci pravidelně participují jako specialisté, kteří podporují v zabezpečení veškerá úkolová uskupení či hotovostní síly, zejména na bázi NSE (národního podpůrného prvku),“ upřesňuje aktuální vyčlenění logistiků do aliančních sil plukovník gšt. Miroslav Horáček, velitel 14. pluku logistické podpory.

autor: kapitánka Helena Řebíčková

foto: rotný Patrik Vácha, desátník Daniel Franc a kapitánka Helena Řebíčková

Fotogalerie

Nahoru