Home page > Aktuality > Logistici řídili provoz na křižovatce v Hranicích na Moravě

Logistici řídili provoz na křižovatce v Hranicích na Moravě

Týdenní výcvik vojenské pořádkové služby úspěšně absolvovali vojáci ze 143. zásobovacího praporu. Učitel vojenské pořádkové služby nadrotmistr Miloš Španěl nejprve provedl účastníky kurzu vojenskou i civilní legislativou.  Na teoretickou přípravu v areálu kasáren v Lipníku nad Bečvou, navázal praktický nácvik řízení provozu na zaměřený na osvojení postojů a pokynů používaných při řízení provozu na pozemních komunikacích. Praktická část probíhala po dobu dvou dnů za asistence Dopravní policie Přerov na jedné z poměrně frekventovaných křižovatek v Hranicích na Moravě. Závěrečnou zkoušku, která obsahovala písemnou i ústní část, úspěšně ukončilo všech čtrnáct příslušníků 143. zásobovacího praporu.

 

 

Autor: rtm. Mgr. Petra Nováková

 

Fotogalerie

Nahoru