Home page > Aktuality > Logistici podpořili Vojenský fond solidarity během pro válečné veterány

Logistici podpořili Vojenský fond solidarity během pro válečné veterány

Vojáci ze 14. pluku logistické podpory se rozhodli podpořit Vojenský fond solidarity a zúčastnili se celoarmádní charitativní akce "BĚH PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY 2020". Trasa běhu byla původně plánována po státních hranicích a jednotlivé útvary Armády České republiky měly přidělený svůj vlastní úsek. Avšak v návaznosti na hygienicko - epidemiologická opatření, přijatá k zabránění šíření nákazy novým koronavirem, došlo v průběhu září k zásadní změně v organizaci a průběhu celé akce. Výsledkem byl běh, organizovaný v omezených počtech pouze v domovských posádkách jednotlivých útvarů. Vojáci ze 14. pluku logistické podpory podpořili akci štafetovým během v posádkách Pardubice, Klatovy a Lipník nad Bečvou.

Symbolickým příspěvkem vzdali hold válečným veteránům

Každý běžec si jako symbolické startovné zakoupil náramek s nápisem „Běh pro válečné veterány okolo republiky 2020“, čímž přispěl částkou 50,- Kč na podporu Vojenského fondu solidarity. Náramek si mohli zakoupit i ostatní vojáci, kteří se běhu nemohli zúčastnit, přesto chtěli akci morálně podpořit. Na sbírkový účet Vojenského fondu solidarity byl za celý 14. pluk logistické podpory odeslán příspěvek v celkové výši 18 000,- Kč.

„Zájem o akci samotnou, a také o možnost zakoupit si náramky s logem běhu a přispět tak do fondu solidarity, nás mile překvapil, protože byly vyprodané během pár chvil. Do organizace závodu i do vlastního štafetového běhu se vojáci zapojili s nadšením a obrovským nasazením. Někteří se dokonce rozhodli běžet štafetu i dvakrát, a tak se například v Pardubicích posledního úseku štafety zúčastnila pětadvacítka běžců. Vojáci v Klatovech a Lipníku nad Bečvou si dokonce k této příležitosti nechali na vlastní náklady vyrobit trička,“ dodává k zájmu vojáků o charitativní běh nadpraporčík Josef Šerý, vrchní praporčík 14. pluku logistické podpory.

V Pardubicích běželi „po stopách Alfréda Bartoše a SILVER A“, v Lipníku nad Bečvou „desetkrát dobyli hrad Helfštýn“

V Pardubicích běželo celkem 32 vojáků z velitelství 14. pluku logistické podpory a 141. zásobovacího praporu po trase z kasáren Letiště Pardubice, přes Valy, Lázně Bohdaneč, Srch a Sezemice, až k památníku Zámeček. O výběru trasy, kterou vojáci absolvovali ve vojenské ústroji, rozhodla významná událost. Dnem 28. října 2020 propůjčí prezident České republiky 14. pluku logistické podpory čestný název „PLUKOVNÍKA IN MEMORIAM ALFRÉDA BARTOŠE“. A právě proto si logistici na Pardubicku zvolili trasu, která vede přes místa spojená s působením Alfréda Bartoše a skupiny SILVER A.

„Alfréd Bartoš byl československý voják, příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války. V letech 1941 až 1942 byl velitelem výsadkové skupiny SILVER A, která také spolupracovala se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora R Heydricha. Věříme, že zvolená trasa není jen pouhý běžecký úsek, ale zároveň uznání a respekt ke skupině Alfréda Bartoše  a  všem občanům Pardubicka, kteří neváhali spolupracovat s domácím odbojem a  zaplatili za to cenu nejvyšší, svým životem,“ zdůvodňuje výběr trasy nadpraporčík Josef Šerý.

Na Klatovsku se mělo podle původního plánu běžet po státních hranicích. Běžci měli startovat v obci Rybník a do cíle doběhnout v obci Srní. Celá trasa měřila 103,4 km a protínala dvě chráněné krajinné oblasti (CHKO Český les, CHKO Šumava) a Národní park Šumava. Vojáci ze 142. praporu si v souvislosti s přesunem běhu do domovských posádek vybrali jako náhradní trasu okolí Dragounských kasáren v Klatovech a nedalekého parku. V průběhu pátku 2. října klatovští uběhli v celkem 180 km.

Také v Lipníku nad Bečvou se v prvních dvou říjnových dnech běhalo. Vojáci ze 143. zásobovacího praporu absolvovali štafetový běh na hrad Helfštýn a zpět. Aby splnili své předsevzetí, uběhnout stokilometrový úsek, museli běžci z 10 družstev v jednotlivých štafetách zvládnout trasu z Dukelských kasáren na Helfštýn a zpět v celkové délce 10, 704 km s celkovým převýšením 379 m n. m. Ve čtvrtek 1. října v 7 hodin 15 minut první štafeta převzala u Sportovní haly Dukelských kasáren útvarový prapor z rukou velitele 143. zásobovacího praporu. Do běhu se zapojilo celkem 47 vojáků, někteří z nich běželi trasu dokonce opakovaně. Pokud sečteme kilometry každého běžce, pak za tyto dva dny uběhli vojáci z lipnického praporu na podporu Vojenského fondu solidarity souhrnem 652,944 km. Velitel praporu, podplukovník Pavel Crhonek, všem zúčastněným poděkoval za podporu fondu solidarity. Zvláštní poděkování pak vyjádřil četaři Radku Hrnčířovi, který uběhl v těchto dvou dnech neuvěřitelných 96,336 km. Ve čtvrtek běžel společně s šesti týmy bez odpočinku téměř 65 km a zbylých 32 km si zaběhl s dalšími třemi týmy následující den.

Obdobně zabodoval i pardubický četař Zbyněk Čermák ze 141. zásobovacího praporu. Rozhodl se 100 km trasu pokořit osobně, a tak celý minulý týden běhal každou volnou chvilku, za každého počasí, aby svého cíle dosáhl. V průběhu týdne svůj běh navíc dokumentoval a pravidelně posílal fotografie z míst, kterými běžel.

Všem vojákům, kteří se rozhodli „BĚH PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY 2020“ podpořit, patří upřímný obdiv. A na závěr také jedno velké díky přímo od velitele 14. pluku logistické podpory plukovníka gšt. Ing. Miroslava Horáčka: „Jsem velmi mile potěšen účastí vojáků v tomto charitativním běhu. Fakt, že naši vojáci o akci projevili takový zájem a současně finančně přispěli na sbírkový účet Vojenského fondu solidarity, vnímám především jako projev jejich empatie, sociální zralosti a sounáležitosti. Vojáci tím nejen vzdávají hold válečným veteránům, je to i projev solidarity a vědomí, že kdokoliv z nás může v budoucnu také potřebovat pomoc.“

Foto: rtn. Milan Hlavatý, čet. zbyněk Mach, rtm. Mgr. Petra Nováková a další. DĚKUJEME!

Fotogalerie

Nahoru