Home page > Aktuality > Logistici mají také své chemické specialisty. Dvoudenní výcvik zvládli na jedničku.

Logistici mají také své chemické specialisty. Dvoudenní výcvik zvládli na jedničku.

Česká armáda nemá chemiky pouze v Liberci, specialisty na radiační, chemické a biologické zabezpečení najdete u většiny útvarů. Jde sice pouze o malé jednotky do velikosti čety, přesto jsou tito odborníci pro každého velitele nepostradatelnými pomocníky. Specialisté na chemický a radiační průzkum, případně chemičtí pozorovatelé, společně chrání vojáky před nebezpečnými a mnohdy neviditelnými hrozbami.

Svůj první letošní výcvik  absolvovali počátkem dubna chemičtí specialisté ze 14. pluku logistické podpory. Vzhledem k epidemické situaci se mohl účastnit pouze omezený počet vojáků. Celkem šest vojáků ze dvou družstev chemického a radiačního průzkumu se během dvoudenního výcviku zdokonalovalo ve své specializaci přímo v areálu pardubických kasáren.

„Tito vojáci veliteli pomáhají upřesnit informaci o chemickém a radiačním ohrožení vlastních jednotek,“ podotýká nadrotmistr Ondřej M., instruktor skupiny bojové přípravy 141. zásobovacího praporu. V praxi to vypadá tak, že v případě ohlášení tzv. CBRN incidentu (chemický, biologický, radiační či nukleární) vyšle velitel tyto vojáky do terénu, aby mu situaci upřesnili a on mohl adekvátně zareagovat. „Pracují se speciálními detekčními přístroji a provádí například monitoring úniku chemických a průmyslových látek, radiační situace či nespecifickou detekci biologických hrozeb,“ doplňuje.

Ve spolupráci s chemickým náčelníkem 14. pluku logistické podpory si chemický instruktor připravil pro obě družstva hned několik modelových situací. Omezený počet cvičících umožnil individuální přístup a rozbor nastalých situací.  

Modelové situace s incidenty vyžadovaly pohotovou reakci a odbornou připravenost

Obě družstva chemického a radiačního průzkumu zaujala pozici ve výcvikovém prostoru, zabezpečila maskování vozidel a zahájila pozorování přiděleného úseku. Teplota se pohybovala těsně nad nulou, déšť střídaly sněhové přeháňky. Nic atypického pro aprílové počasí. Hlas instruktora z vysílačky avizoval incident, na který obě družstva průzkumu ihned zareagovala. Po prvotní analýze situace sestavili cvičící příslušnou CBRN zprávu a předali ji prostřednictvím vysílačky nadřízenému stupni, v tomto případě instruktorovi výcviku. Tak lze v krátkosti popsat první z modelových situací dvoudenního výcviku pardubických chemických specialistů.

 „Cvičící se postupně zdokonalili v pozorování radiační a chemické situace v daném úseku, průzkumu pochodové osy a v průzkumu budovy pod taktickým námětem. Mohli si vyzkoušet různé modelové situace incidentů a sami se přesvědčit, jak pohotově zvládají reagovat a co jim činí největší potíže,“ přibližuje výcvik nadrotmistr Ondřej M., instruktor skupiny bojové přípravy 141. zásobovacího praporu.

Náročnou komunikaci i pohyb v převleku vojáci zvládali

Získané informace z průzkumu a pozorování hlásí chemici co nejdříve nadřízenému stupni. V případě reálného ohrožení mohou tyto zprávy zachránit lidské životy. Vysílačkou či datovými porty posílají takzvané CBRN zprávy. Pro jednotlivé typy incidentů jsou stanoveny různé druhy CBRN zpráv. Představují součást systému varování a uvědomování vojsk před hrozbami chemického, biologického, radiačního a jaderného ohrožení. Tyto zprávy jsou tvořeny zkratkami a kódy. K jejich zvládnutí musí vojáci nejen absolvovat odborný kurz, ale také pravidelně procvičovat jejich posílání a přijímání.

„V rámci NATO jsou CBRN zprávy jsou pro NATO unifikované, což je jejich velkou výhodou. Vojáky vedeme k tomu, aby byli schopni fungovat i na mezinárodní úrovni. Komunikaci a předávání zpráv zvládají i v angličtině a nečiní jim to větší obtíže. Ukázalo se, že na sobě za poslední tři roky skutečně zapracovali, zvládají techniku předávání zpráv bez problémů,“ chválí vojáky nadrotmistr Ondřej M.

Čas na prvním místě

Jako jinde v armádě, i zde je klíčová rychlá reakce. „Chemičtí specialisté mají na vše stanovené časové normy. Od přípravy a maskování vozidel, až po nasazení protichemických souprav,“ upřesňuje nadrotmistr Ondřej M.

Filtrační ochranný převlek (FOP-96) si musí obléknout do devíti minut v zimě, v létě jim tabulky přidají dvě minuty navíc. Činnost v ochranném převleku má svá specifika, na něž si každý specialista musí zvyknout. Chemik se musí přizpůsobit snížené viditelnosti a omezené pohyblivosti. „Ochranné rukavice například výrazně snižují jemnou motoriku a to mnohým zpočátku činí potíže při manipulaci s přístroji detekce. Chce to však jen trpělivost a trochu cviku,“ popisuje některá úskalí pohybu v ochranném převleku nadrotmistr Ondřej M.

Během cvičení se vojáci zaměřili také na průzkum budov, kdy měl jeden tým nalézt mj. blíže nespecifikovanou chemickou látku, určit její druh a označit ji pro případný odběr. Další tým specialistů měl proniknout do staré kotelny a v zadýmeném prostoru vyhledat simulovaný zdroj radioaktivního záření.

„Průzkum budov se řadí mezi speciální úlohy a vyžaduje to určitý cvik a zvládnutí odborné problematiky, včetně manipulace s detekčními přístroji. Všechny modelové situace cvičící vojáci zvládli na velmi dobré úrovni,“ dodává na závěr výcviku nadrotmistr Ondřej M.

V posledních letech mohou logistici využívat dříve uzavřené prostory areálu kasáren letiště Pardubice pro některé druhy výcvikových aktivit. Výhodou je dostupnost v místě útvaru, čímž se eliminují několikahodinové přesuny do vzdálených vojenských újezdů. Tyto prostory v současné době využívají ke speciálnímu výcviku také vojáci z čet ochrany 141. zásobovacího praporu a příslušníci vojenské policie z posádky Pardubice a přilehlého okolí.

„Pro organizaci a realizaci výcviku chemických specialistů mají tyto prostory velký potenciál. Vzhledem ke své členitosti, husté vegetaci a rozloze představují ideální prostředí pro cvičící vojáky. Jsou zde také starší budovy, vhodné k výcviku v zastavěných oblastech,“ kvituje potenciál a možnost využití části areálu kasáren chemický náčelník logistiků kapitán Libor B.

„Mým záměrem je v tomto druhu výcviku pokračovat a dále rozvíjet schopnosti našich specialistů, kteří jsou v případě CBRN hrozby pro jednotku velmi cenným a nepostradatelným zdrojem informací. Vítám aktivitu instruktorů a jejich snahu vojáky po odborné stránce stále zdokonalovat a posouvat je v rámci výcviku k náročnějším typům úkolů. K těm patří i průzkum budov. Vzhledem k tomu, že moderní bojiště se stále častěji přesouvá do zastavěných oblastí, musíme být připraveni také na hrozby tohoto typu,“ hodnotí výcvik a význam chemických specialistů u útvaru plukovník gšt. Miroslav Horáček, velitel 14. pluku logistické podpory.  

 

 

Fotogalerie

Nahoru