Home page > Aktuality > Klatovští vojáci úspěšně absolvovali kurz S.E.R.E.

Klatovští vojáci úspěšně absolvovali kurz S.E.R.E.

Dalšího výcviku S.E.R.E. se v uplynulých dnech u 142. praporu oprav Klatovy zúčastnilo celkem 19 vojáků. Tentokrát se jednalo o střední úroveň výcviku, S.E.R.E.-B.

S. E. R. E. je zkratkou anglických slov survival, escape/evasion, resistence a extraction, tedy přežití, vyhnutí se (zajetí), odolávání nátlaku a vyproštění. Výcvik má tři úrovně, od nejlehčí, až po nejobtížnější (A, B, C). Úroveň B, kterou absolvovali klatovští vojáci, je střední a je určena pro osoby, kterým hrozí zvýšené riziko situace odloučení, pohřešování, zadržení nebo zajetí. Učí vojáky, jak zvládnout danou situaci. Někteří absolvovali tento výcvik poprvé, další obnovovali osvědčení, které má platnost tři roky.

„Vojáci se během třídenního výcviku učí základním dovednostem. Dozvědí se, jak se vyhýbat zajetí i jak zvládat krizové a stresové situace do kterých se mohou dostat. Stěžejní pozornost je věnována správné signalizaci a komunikaci se záchranným týmem a proceduře samotného vyzvednutí,“ uvedl instruktor nadrotmistr Roman Záruba.

V prvním dnu čekala vojáky teoretická část. Na přednášce se dozvěděli, jak rozdělat oheň, vyrobit nouzový přístřešek, připravit si improvizovanou stravu i jak získat a upravit vodu v nouzových podmínkách. Seznámili se s rostlinami a bylinami, které mohou použít k ošetření zranění či při přípravě stravy. Součástí přednášky byla i teorie zaměřená na způsoby maskování, psychologii zajetí, možnosti použití osobní výstroje a výzbroje, či způsoby improvizované orientace v neznámém terénu.

Druhý a třetí den si vojáci vše vyzkoušeli osobně, na „vlastní kůži“. Všichni si museli najít vhodné místo na vybudování přístřešku k přenocování. Vyzkoušeli si také výrobu improvizovaných zbraní a rozdělání ohně pro přípravu stravy pomocí křesadla. Dále je čekal nácvik skrytého přesunu a orientace v neznámém terénu. Poslední částí bylo jejich vyzvednutí v terénu a komunikace se záchranným týmem. Všichni vojáci úspěšně výcvik, který je zakončen i písemným testem, zvládli.

Autor: rtm. Petra Mühlbacherová,  142. propr

Fotogalerie

Nahoru