Home page > Aktuality > Klatovští mechanici disponují unikátními schopnostmi. Nedávno dokončili opravy bojových vozidel pěchoty pro bučovický mechanizovaný prapor.

Klatovští mechanici disponují unikátními schopnostmi. Nedávno dokončili opravy bojových vozidel pěchoty pro bučovický mechanizovaný prapor.

Tradiční rčení o „zlatých českých ručičkách“ platí pro klatovské mechaniky ze 142. praporu oprav dvojnásob. Poradí si totiž s kdejakým technickým oříškem a jsou díky svým schopnostem unikátní jednotkou. V minulosti dokonce opravovali i historickou techniku pro muzejní expozice Vojenského historického ústavu. Jsou jedinými specialisty Pozemních sil Armády ČR se schopností zabezpečit zvláštní druhy technické údržby a údržby a opravy vyšší úrovně. Pravidelně také doplňují úkolová uskupení v rámci zahraničních operací v Mali, Afghánistánu nebo Litvě. Zde dílenští specialisté zabezpečují opravy a údržbu techniky, která je často, zejména v extrémních klimatických podmínkách Afriky či Asie, vystavena například vysoké vlhkosti vzduchu a náhlým změnám teploty.

V domovských klatovských kasárnách mechanici běžně provádí opravy a údržbu vojenské kolové a pásové techniky a to především na vozidlech Pandur, Tatra, IVECO, nevyjímaje tanky a bojová vozidla pěchoty. A právě během uplynulých šesti měsíců prošlo rukama dílenských specialistů také patnáct kusů bojových vozidel pěchoty BVP-2. Tato vozidla nejprve prošla výběrem u zásobovacího úseku Agentury logistiky v Rančířově, kde byla uložena. Následovala údržba a opravy spojovacích a zbraňových systémů. Tu zabezpečili specialisté z Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč a Úseku oprav Jaroměř.

Úkolem klatovských mechaniků bylo obnovení funkčnosti veškerých systémů nezbytných k provozu této techniky, zejména podvozkové části a motorpřevodového ústrojí. Všech patnáct kusů BVP-2 pak putovalo k 74. mechanizovanému praporu v Bučovicích.

Bojová vozidla pěchoty klatovští přepravovali kolegům ze 74. mechanizovaného praporu postupně vždy po několika kusech v závislosti na dokončení veškerých prací. Ty poslední pak do Bučovic putovaly koncem února, kdy řidičům přepravu komplikovalo husté sněžení. I přes to po 8 hodinách jízdy dorazili bezpečně do cíle. Úkol byl splněn.

Reciproční výpomoc přispěla k úspěšnému splnění úkolu

 „Opravy a technické údržba každého kusu BVP byly časově velmi náročné, zabraly našim mechanikům přibližně 2 až 3 týdny. Zahrnovaly řadu úkonů, které mají svoji posloupnost. Termín splnění úkolu a rozsah prací byl natolik náročný, že došlo k dohodě o zapojení vojáků 7. mechanizované brigády do celého procesu,“ vysvětluje náročnost úkolu podplukovník Michal Kadáš, velitel 142. praporu oprav.

Tento krok byl oboustranně výhodný, protože měl pozitivní vliv na splnění úkolu i vzájemné předání a výměnu zkušeností mezi specialisty obou jednotek. Stejně tak to byla cenná zkušenost i pro řidiče bojových vozidel pěchoty z bučovického 74. mechanizovaného praporu.

„Společně s našimi mechaniky po celou dobu na hale spolupracovali jak dílenští specialisté ze 7. mechanizované brigády, tak i řidiči BVP z bučovického praporu. Podíleli se na údržbě a opravách, rozšířili si odborné znalosti a získali další cenné zkušenosti pro zabezpečení provozu BVP u svého mateřského útvaru. Díky skvělé spolupráci s Agenturou logistiky, včasným dodávkám náhradních dílů a aktivnímu zapojení vojáků 7. mechanizované brigády, se nám podařilo úkol včas splnit“ kvituje vzájemnou spolupráci a reciproční výpomoc podplukovník Michal Kadáš.

Jedinečná specializace a flexibilita umožňuje plnit i mimořádné požadavky

Mechanici ze 142. praporu oprav jsou nejen odborníky na svém místě, ale současně vynikají velkou flexibilitou. Náročnější či zvláště náročné druhy údržby a oprav provádí v závislosti na požadavcích ostatních útvarů nejen v Klatovech na místní hale oprav, ale velmi často také poskytují servis jako výjezdové skupiny u jednotlivých útvarů. To je dáno jednak plánem výrobně opravárenské činnosti pro daný rok, ale také mimořádnými neplánovanými požadavky na opravy a údržby. A to zejména s ohledem na to, že je 142. prapor oprav jediný vojenský opravárenský prvek pro provádění vyšších druhů oprav a údržby v rámci Velitelství pozemních sil Armády ČR.

 Jak opravy BVP probíhaly a co zahrnovaly?

 „Po celkové podrobné defektaci motorpřevodové a podvozkové části vozidla byly prováděny běžné opravy – například seřízení vstřikovacích čerpadel, výměna pojezdových a napínacích kol, pouzder vahadel, kolejových pásů a konečné sestředění podvozku. Po dokončení veškerých oprav se na každém opraveném kusu techniky provedla technická údržba č. 2,“ popisuje průběh oprav a údržby bojových vozidel pěchoty rotmistr Josef Jansta ze střediska oprav 142. praporu oprav. 

Technická údržba č. 2 zahrnuje například:

  • obměnu veškerých provozních kapalin,
  • výměnu palivových filtrů,
  • promazání podvozkové části,
  • kontrolu skupin a podskupin motoru, převodovky, řízení, elektrické instalace, protipožárního systém, seřizovací práce apod. 

Autoři: kpt. Helena Řebíčková a rtm. Petra Mühlbacherová

Foto: čet. Zbyněk Mach a rtm. Petra Mühlbacherová

Fotogalerie

Nahoru