Home page > Aktuality > Hrdinové ze "stočtyřicettrojky"

Hrdinové ze "stočtyřicettrojky"

Armáda si v úterý 30. června 2020 na Vítkově připomněla Den ozbrojených sil. Mezi oceněným byli i vojáci 14. pluku logistické podpory. Dva z našich vojáků, konkrétně četař Rudolf Kaděrka a četař Marek Novotný ze 143. zásobovacího praporu z Lipníku nad Běčvou, byli za záchranu lidského života oceněni vysokými resortními vyznamenáními. Pokud Vás zajímá, jak se podíleli na záchraně lidského života, pak čtěte dál. Zde jsou dva neobyčejné příběhy lidské statečnosti:

Za záchranu života převzal četař Rudolf Kaděrka z rukou ministra obrany Lubomíra Metnara a Náčelníka generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy III. stupně. Mimořádnou statečnost a odvahu, ale i profesionální připravenost k poskytnutí neodkladné první pomoci projevil v sobotu 31. srpna 2019. Toho dne přibližně ve 21:00 hod projížděl četař Rudolf Kaděrka svým osobním vozidlem kolem autobusového nádraží v Přerově. Poblíž přechodu pro chodce zahlédl skupinku lidí sklánějících se nad osobou ležící na zemi. Četař Kaděrka zastavil svůj osobní vůz a doběhl na místo s tím, že v případě potřeby poskytne první pomoc. V tu chvíli se skupinka pěti až šesti mladých lidí rozutekla. Na zemi zůstal ležet muž ve věku kolem 50 let. Bližší prohlídkou četař Kaděrka zjistil, že muž nereaguje na mluvené slovo ani na bolestivé podněty, těžce dýchá, až chrčí a pod hlavou má pomalu se zvětšující kaluž krve. K četaři Kaděrkovi přistoupil svědek, který popsal proběhlou událost. Dle jeho slov byl muž skupinkou osob fyzicky napaden. Následkem pádu na zem utrpěl poranění hlavy a ztratil vědomí. Po zjištění aktuálního zdravotního stavu napadeného muže, běžel ihned četař Kaděrka do svého vozidla pro lékárničku a zavolal zdravotnickou záchrannou službu. Aby mohl zraněnému do příjezdu záchranářů poskytovat neodkladnou první pomoc, předal telefon svědkovi, který sdělil bližší popis události a místo napadení. Četař Kaděrka vyčistil zraněnému dutinu ústní od nahromaděné krve, zajistil průchodnost dýchacích cest a do příjezdu zdravotní záchranné služby kontroloval základní životní funkce. Napadeného muže předal do rukou přítomných lékařů, a zůstal nadále na místě k poskytnutí svědecké výpovědi pro Policii ČR a Městskou policii.
Druhým oceněným příslušníkem ze 143. zásobovacího praporu byl četař Marek Novotný. Za záchranu života obdržel Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně. Zahradní oslava narozenin by se bez četaře Novotného stala pravděpodobně osudnou pro paní Kristýnu, přítelkyni známého pana P. Společně se dne 15. července 2019 zúčastnili oslavy svého kamaráda v Prostějově – Mostkovicích. Po půlnoci požádal pan P. četaře Novotného o pomoc, protože nemohl najít svou partnerku Kristýnu. Po chvíli hledání ji našli bezvládně ležet v trávě. Byla dezorientovaná a křečovitě dýchala. Četař Novotný pohotově zareagoval a položil ji do stabilizované polohy a ihned zavolal Zdravotnickou záchrannou službu. Vzhledem k obtížné lokalizaci, vzdálenosti a dostupnosti místa, se četař Novotný rozhodl pro převoz paní Kristýny vozem Taxi služby na nejbližší křižovatku. Její zdravotní stav se v průběhu převozu však prudce zhoršil. Přestala dýchat, nereagovala a měla nehmatný puls. Proto ihned zastavili vůz a s pomocí kamaráda zahájili masáž srdce. Po dlouhých třiceti sekundách začala spontánně dýchat. Následně ji dopravili na místo určené k příjezdu záchranářů. V průběhu dalších dvaceti minut, však paní Kristýna opětovně dvakrát upadla do bezvědomí, jež bylo provázené zástavou srdce. Četař Novotný opakovaně prováděl resuscitaci a kontroloval základní životní funkce. Tak činil až do příjezdu záchranářů, kteří ji převzali do své péče a poté odvezli do nemocnice v Prostějově.
„Jsem nesmírně rád, že v našich řadách jsou vojáci, kteří neváhají pomoci spoluobčanům v nouzi a nebojí se zkušenosti a znalosti nabyté v armádě využít i v civilním životě. Četař Kaděrka a četař Novotný svou rozhodností a rychlostí, s jakou reagovali na vzniklou situaci, prokázali vysokou osobní statečnost, jejímž výsledkem jsou dva zachráněné lidské životy. Za to jim patří náš obdiv a poděkování,“ ocenil čin obou vojáků velitel 143. zásobovacího praporu podplukovník Pavel Crhonek.
Příběhy lidské statečnosti pro Vás popsala rotmistryně Petra Nováková ze 143. zásobovacího praporu.

Fotogalerie

Nahoru