Home page > Aktuality > Dlouhým potleskem se STOČTYŘICETTROJKAŘI rozloučili s velitelem podplukovníkem Pavlem Crhonkem

Dlouhým potleskem se STOČTYŘICETTROJKAŘI rozloučili s velitelem podplukovníkem Pavlem Crhonkem

U příležitosti šestého výročí založení praporu a z důvodu předání a převzetí funkce velitele praporu proběhl ve čtvrtek 24. června slavnostní nástup příslušníků 143. zásobovacího praporu. Nástup proběhl za účasti místostarosty města Lipník nad Bečvou, zástupců Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších významných hostů.

V rámci slavnostního ceremoniálu předal podplukovník Pavel Crhonek funkci velitele praporu svému dosavadnímu zástupci, majoru Miroslavu Havelkovi. Z rukou velitele 14. pluku logistické podpory, plukovníka Miroslava Horáčka, převzal major Havelka i bojový prapor.

Podplukovník Pavel Crhonek působil na praporu ve funkci velitele celé čtyři roky. Od 1. července 2021 nastupuje na Univerzitu obrany jako vedoucí vědecký pracovník Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Ve svém projevu poděkoval velení pluku za podporu při plnění úkolů, partnerským útvarům a organizacím za nadstandartní spolupráci, ale i všem vojákům a vojákyním praporu. „Kromě toho, že mi bylo nesmírnou ctí stát čtyři roky v čele našeho 143. zásobovacího praporu, tak cítím i vnitřní radost z toho, co vše jsme spolu dokázali,“ dodal podplukovník Crhonek.

Nový velitel, major Miroslav Havelka ve své zdravici přítomným mimo jiné sdělil: „Mým, vlastně našim úkolem je pokračovat v nastaveném kurzu a dále se zlepšovat. Prapor bude nadále zodpovědně plnit úkoly a rozvíjet své schopnosti“. V závěru svého projevu požádal nový velitel o potlesk pro bývalého velitele „za jeho práci a jeho vynaložené úsilí, které vynaložil při působení ve funkci velitele praporu, za jeho nadhled při řešení problémů a také férovost a spravedlnost“. Na tento popud se nástupištěm rozezněl hlasitý, asi minutový potlesk všech příslušníků praporu, kteří se takto s velitelem rozloučili.

V rámci nástupu předal ředitel Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje certifikáty a medaile příslušníkům praporu, kteří se aktivně podíleli na operaci LOCKDOWN.

Terxt: rtm. Mgr. Petra Nováková

Foto: kpt. Helena Řebíčková a npor. Michl Matyó, rtn. Petr Pulkrábek DĚKUJEME!

Fotogalerie

Nahoru