Home page > Aktuality > Chemičtí specialisté absolvovali týdenní soustředěnou přípravu v Pardubicích

Chemičtí specialisté absolvovali týdenní soustředěnou přípravu v Pardubicích

Chemičtí pozorovatelé, instruktoři a příslušníci družstev radiačního a chemického průzkumu ze 14. pluku logistické podpory se v minulém týdnu, společně s kolegy ze 13. dělostřeleckého pluku, zúčastnili soustředěné zdokonalovací přípravy chemických specialistů. Třicítka vybraných vojáků z Klatov, Pardubic a Jinců se v posádce Pardubice zdokonalovala ve své odbornosti. Teoretická výuka i praktická část výcviku byla zaměřena zejména na problematiku ovládání chemických a dozimetrických přístrojů, signalizace a předávání CBRN zpráv (Chemical, biological, radiological and nuclear), užívání prostředků individuální ochrany a odběru vzorků chemických látek.

„V průběhu týdenního výcviku jsme se zaměřili na procvičení a upevnění komplexních vědomostí vojáků v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. Vojáci dokonce společně absolvovali soutěž chemických družstev, která důkladně prověřila jejich praktické dovednosti a znalosti. Následně také z dané problematiky absolvovali teoretický test,“ shrnul cíle a náplň výcviku nadrotmistr Ondřej Moudr, instruktor Skupiny bojové přípravy 141. zásobovacího praporu.

Výsledky soutěže chemických družstev, kterou vojáci absolvovali, potvrdily velmi dobrou úroveň jejich odborných znalostí i praktických zkušeností. V závěru týdne měli vojáci v rámci vzdělávacího procesu možnost zúčastnit se zajímavé tematické exkurze. Navštívili kryt civilní obrany z padesátých let minulého století, který byl za pouhé 3,5 měsíce vystavěn pod pardubickým zámkem.

„Kryt se začal tajně stavět v roce 1953. K zajištění utajení byli tehdy dokonce vystěhováni někteří obyvatelé z blízké budovy Labské brány. Stavba byla vybudována jako velitelské stanoviště civilní obrany s cílem řídit činnost ve městě ohroženém radioaktivním spadem po případném útoku. Kapacita krytu byla několik desítek lidí a jeho filtroventilační zařízení bylo krátkodobě určeno asi pro 120 osob,“ popisuje historii krytu nadrotmistr Ondřej Moudr.

Autor textu: kpt. Mgr. Helena Řebíčková, tiskový a informační důstojník 14. pluku logistické podpory

Autor fotografií: čet. Zbyněk Mach, 142. prapor oprav Klatovy

Fotogalerie

Nahoru