Home page > Aktuality

Aktuality

Člověk si uvědomí tu bolestnou pomíjivost, říká voják z covidového oddělení

Publikováno: 24.2.2021 Autor: Helena Řebíčková

Odbornost mají různou. To hlavní, co je však spojuje, je ochota pomáhat a morální odhodlání být užitečný. Střelec, řidič anebo vedoucí praporčík se ze dne na den stali na přechodnou dobu pomocným personálem nemocnice či sociálního zařízení.

Zástupce velitele pozemních sil navštívil logistický pluk v Pardubicích

Publikováno: 13.1.2021 Autor: Helena Řebíčková

Ve středu 13. ledna navštívil 14. pluk logistické podpory zástupce velitele pozemních sil brigádní generál Pavel Kolář. V pardubických kasárnách se setkal s velitelem pluku plukovníkem gšt. Miroslavem Horáčkem, velitelem 141.

Darovanou krví vojáci naplnili pět plných nádrží Tatry T-810

Publikováno: 25.12.2020 Autor: Helena Řebíčková

Krev je nejvzácnější dar, který může zdravý člověk darovat někomu jinému. Na důležitost dárcovství krve nezapomněli ani příslušníci 14.

Vojáci předali vánoční dar Domovu pro seniory v Poděbradech

Publikováno: 21.12.2020 Autor: Helena Řebíčková

Od poloviny listopadu pomáhají logistici v nemocnicích a sociálních zařízeních. Vojáci se speciálním rozšířeným kurzem první pomoci, ale také řidiči, mechanici nebo kuchaři.

Každý by měl tohle aspoň na chvíli zažít na vlastní kůži. Říká o svém působení v nemocnici voják Tomáš z Lipníku.

Publikováno: 18.12.2020 Autor: Helena Řebíčková

Nepříznivý vývoj epidemiologické situace vyžaduje i nadále vyčlenění vojáků Armády ČR ve prospěch různých zařízení. Vojáci pomáhají v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších zařízeních sociálních služeb.

Stránky

Nahoru