Home page > Aktuality > Certifikační cvičení COMMON CHALLENGE 2019

Certifikační cvičení COMMON CHALLENGE 2019

V průběhu uplynulých dvou týdnů se ve výcvikovém prostoru polské armády Nowa Deba uskutečnilo závěrečné certifikační cvičení jednotek zemí V4 v rámci bojového uskupení Evropské unie (V4  EUBG). Cvičení bylo vyvrcholením výstavby a přípravy V4 EUBG 2019-2 a jeho hlavním cílem byla certifikace mezinárodních štábů FHQ a JLSG HQ V4 EUBG, kde má Armáda ČR (AČR) vedoucí úlohu v rámci řízení logistického zabezpečení bojových jednotek. Řízením certifikačního cvičení byl pověřen inspektor polských pozemních sil. Příslušníci 14. pluku logistické podpory aktivně participovali na cvičení, a to jak na straně rozehry a řízení cvičení, tak v roli certifikovaných cvičících. Součástí hodnotícího týmu byli i odborníci z generálního štábu a dalších složek AČR.

Velitelem Společné skupiny pro podporu logistiky (JLSG - Joint Logistics Support Group) je zástupce velitele 14. pluku logistické podpory plukovník Karel Zapletal, který má dlouholeté zkušenosti s logistikou v AČR jak v tuzemsku, tak i v rámci nasazení jejich jednotek v zahraničních operacích. Plukovník Zapletal navíc již v minulosti zastával funkci velitele úkolového uskupení AČR pro bojové uskupení Evropské unie, a to v roce 2016 (DEU EUBG 2016-2). Ve struktuře FHQ měl 14. pluk logistické podpory také zastoupení ve veliteli 143. zásobovacího praporu, podplukovníkovi Pavlu Crhonkovi, který je náčelníkem odboru logistiky FHQ.

Certifikační cvičení prověřilo schopnosti mezinárodního velitelství plánovat, provádět a řídit logistické zabezpečení operace vedené ve fiktivním prostředí a státech geograficky situovaných do východní části Afriky. JLSG HQ složené z expertů české, slovenské, polské a maďarské armády si dokázalo poradit se všemi simulovanými incidenty, před které bylo postaveno.  Součástí velitelství jsou příslušníci rozlišných odborností (koordinace dopravy, řízení zásob, ženijního vojska, zdravotnické, finanční služby a dalších) se zkušenostmi ze zahraničních nasazení i z působení ve strukturách NATO. Veliteli i náčelníkovi štábu JLSG HQ se dařilo vést tyto experty ke společné práci při řešení nenadálých situací pod dohledem členů evaluačního týmu, kteří pozorně sledovali, zda štáb postupuje v souladu se stálými operačními postupy a v souladu s požadavky nadřízeného stupně. Na základě činnosti štábů FHQ a JLSG HQ mohly hodnotitelské týmy konstatovat, že obě velitelství jsou připravena k plnění úkolů při případném nasazení do operace.

autor textu: kapitán Lukáš Zeman

autor fotografií: kapitán Štěpán Malast, TID cvičení

Fotogalerie

Nahoru